Restrukturalizace

Finanční restrukturalizace firem Restrukturalizace je proces interakce mezi bankou jako věřitelem, společností jako dlužníkem a restrukturalizačním týmem jako hnacím motorem restrukturalizace podniku. Tým VICF se primárně skládá z expertů, kteří poskytnou věřiteli své zkušenosti a také relativní nezávislost a nestrannost při řešení problémů, do kterých se podnik dostal. Do týmu dále patří přizvaní experti pro obor, zástupci podniku pro lepší formální i neformální pochopení vazeb ve společnosti a využití jejich manažerského potenciálu, který předtím nemohl být uplatněn. Dále jde o reprezentanty banky, kteří tvoří dohled nad celou situací, nebo se na restrukturalizaci i aktivně podílejí.

Cílem restrukturalizace je splacení dluhů z provozního cash flow a příprava společnosti na prodej nebo další růst. Tím se pro všechny strany zvýší výnosnost z klasifikovaných úvěrů. Jednotlivé fáze restrukturalizace naleznete níže:


Analýza

 • finanční memorandum
 • navržení cílů
 • časové rozvržení
 • měřitelné a sledovatelné kontrolní body
 • po schválení restrukturalizační plán

Nastartování

 • ovládnutí podniku a úvodní změny
 • obnovení financování
 • přidělení odpovědností a úkolů

Provedení

 • obměna týmu podle aktuální potřeby
 • zachování odpovědnosti
 • kontrola dosahování kontrolních bodů (milníků)

Ukončení

 • prodej společnosti
 • splacení pohledávky a předání kontroly