Poradenství - Value management

Investiční poradenství - Value management Venture Investors Corporate Finance je na základě shromážděných zkušeností schopna s vlastníky a managementem účelně pracovat na zvýšení hodnoty společnosti, kterou by sama účelně nedosáhla a dále definovat její dlouhodobého směřování.

Jedná se zejména o otázky spojené se změnami na relevantním trhu, nebo nezávislý názor na finanční strukturu, ocenění společnosti nebo změnu vlastnické struktury. VICF se dokáže postavit do bot klienta, vymezit alternativy a související náklady, a potom nadefinovat způsob možné realizace.

VICF také často pomáhá svým klientům při definici cílové firemní struktury, požadavků na změnu nebo doplnění managementu, jeho odměňování, či přípravou business plánu a související strategickou analýzou klienta a konkurenčního prostředí.


Příklady poradenských služeb

  • Definice podnikatelských příležitostí na trhu (odvětvové analýzy)
  • Finanční analýza a analýza struktury podniku
  • Příprava business plánu a firemní strategie
  • Doplnění manažerského týmu
  • Návrhy odměňování pro klíčové členy managementu
  • Návrhy na optimalizaci výrobního programu nebo podnikatelské struktury