Náš tým

Michael Rostock - Poplar

Michael Rostock - Poplar Michal je zakládajícím partnerem VI CF. Je zodpovědný především za strategii, vedení společnosti a business development.

Před tím, než v roce 1999 založil Venture Investors, pracoval jako právník pro společnost WoodCommerz, kde se například podílel na realizaci první emise eurobondů ve střední a východní Evropě (emitentem byl ČEZ). Pracoval u Prvního privatizačního fondu, kde se účastnil zpracování řady privatizačních projektů v Rusku a v Bulharsku. Poté založil společnost Pilot Dynamis, kterou posléze prodal společnosti Private Investors.

Vystudoval práva na Univerzitě Karlově v Praze, poté absolvoval postgraduální studium St. Antony's College na Oxford University a získal magisterský titul LLM na Hughe's Hall, University v Cambridge, kde se specializoval na právo cenných papírů a regulaci finančních trhů. Byl zakladatelem a prezidentem Středoevropské společnosti Cambridge University.

Michal hovoří česky, anglicky, rusky a polsky. Mezi projekty, na kterých v poslední době pracoval bylo několik mandátů na prodej IT a telekomunikačních společností, akvizice soukromé univerzity a práce pro západoevropské fondy při akvizici Českého Telecomu.

Jakub Křížek, CFA, ACCA

Jakub Křížek Jakub svoji kariéru zahájil již během studií stážemi u mezinárodních automobilových dodavatelů. Poté následovalo několik projektů v německých a českých bankách zaměřených na optimalizaci jejich kapitálové struktury prostřednictvím inovativních finančních instrumentů. V roce 2005 nastoupil do VICF na pozici finančního analytika. Následně se vypracoval do pozice projektového manažera kdy pracoval na projektech především v oblasti ITC, e-Commerce, dopravy a stavebnictví. Od roku 2009 je jedním z klíčových lidí společnosti, zodpovědným za exekuci transakcí společnosti. Za poslední roky dojednal pro společníky a akcionáře realizaci hodnoty jejich společnosti v celkovém objemu jednotek mld Kč, pro expandující společnosti zajistil nákup vhodných akvizičních cílů, připravil několik rostoucích společností na finanční investici a poskytuje firemní poradenství nadějným začínajícím společnostem a projektům.

Jakub je absolventem VŠE v Praze, kde se specializoval na finanční trhy, podnikové finance a manažerské informační systémy. Následně absolvoval studium v zahraničí v rámci kterého získal titul Master in International management z Univerzität zu Köln v programu CEMS MIM. Své vzdělání si dále rozšířil jako certifikovaný investiční profesionál (CFA) a rovněž je členem mezinárodní asociace certifikovaných účetních (ACCA). Hovoří česky, německy a anglicky.

Libor Knappek, CFA

Libor Knappek Libor svoji kariéru zahájil jako analytik ve společnosti Brno Broker Group, kde se postupně vypracoval na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva. Poté byl rok ve společnosti Corporate Advisors, kde byl člen představenstva a působil na pozici managing partner. V roce 2000 nastoupil do společnosti Raiffeisen Capital and Investment Praha – později Raiffeisenbank - kde byl zodpovědný za vedení domácích i zahraničních fůzí a akvizic, a podílel se tak například na akvizici eBanky Raiffeisenbankou, což byla největší akvizice Raiffeisen Group v České republice. Od roku 2006 pak pracoval pro Komerční Banku jako vedoucí oddělení Corporate Finance, kde se zabýval například poradenstvím pro společnost Unipetrol nebo ČEZ. Do VICF nastoupil v roce 2011.

Libor je absolventem VŠB v Ostravě, se specializací na technické vědy. Absolvoval roční studijní pobyt na univerzitě MINES ParisTech ve Francii, následně pak dvouletý studijní pobyt na McCombs School of business (The University of Texas at Austin). V roce 2002 získal titul CFA Charterholder. Hovoří česky, anglicky a německy, pasivně pak ovládá ruštinu a polštinu.

Martin Čížek

Martin Čížek Martin začal svoji kariéru již při vysokoškolských studií. Zkušenosti čerpal nejdříve v advertisingu, kde pracoval pro významného automobilového výrobce. Dále spolupracoval s česko-slovenským finančním holdingem na vypracování studií pro nové investiční příležitosti na realitním trhu. Následovala zahraniční pracovní stáž ve Velké Británii. Po návratu Martin působil na strategickém oddělení předního evropského telefonního operátora, kde získal cenné zkušenosti v oboru telekomunikací. K VICF se připojil v roce 2010 a pracoval na projektech například z oblasti ICT, e-commerce, médií, energetiky či dopravy.

Martin vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na mezinárodní obchod a oceňování podniku. Absolvoval také zahraniční studijní stáž ve Franci na prestižní ekonomické škole ESCP Europe v Paříži. Hovoří plynně česky, anglicky a pokročile francouzsky.

Robert Lukášek

Specializuje se na daňové a finanční poradenství pro začínající a rychle rostoucí společnosti. Vlastní společnost Tax Reform, zabývající se účetním a daňovým poradenstvím, která s VI CF velmi úzce spolupracuje. Robert má za sebou deset let praxe v účetnictví a daňovém poradenství. Pracoval ve společnosti Private Investors jako vedoucí daňového a finančního oddělení.

Vystudoval VŠE v Praze. Hovoří česky, anglicky a německy.


Gabriel Berdár

Gabriel Berdár V současné době nezávislý konzultant, Gabriel Berdár, byl jako generální ředitel a předseda správní rady ČESKÉHO TELECOMU odpovědný za vedení největšího poskytovatele telekomunikačních služeb v ČR a jeho dceřiné společnosti – mobilního operátora Eurotel. Je autorem modelu, díky kterému byl CT v roce 2004 oceněn jako firma s nejlepším modelem vedení obchodních společností. Zasloužil se mj. o vytvoření integrovaného operátora, o transformaci pevného operátora za účelem zvýšení výkonnosti a hodnoty firmy pro akcionáře a v neposlední řadě o privatizaci – prodej 51% státního podílu – nejrychlejší a nejúspěšnější privatizace svého druhu v ČR. Během patnácti měsíců se mu podařilo zdvojnásobit hodnotu firmy pro akcionáře a společnost se stala nejlepším CEE telekomunikačním operátorem.

Před nástupem do CT v roce 2003 pracoval pan Berdár jako generální ředitel v DELL COMPUTERS. Plně odpovídal za vedení společnosti na českém, finském, řeckém, polském a slovenském trhu. Ještě předtím vykonával funkci generálního ředitele v XEROX ČR, v IDOM – Unisoft, funkci vedoucího prodeje a marketingu v IDOM, byl členem rady ředitelů IDOM. Jako vedoucí účetního oddělení působil v Digital Equipment, jako prodejní zástupce pracoval v IBM Praha a jako vedoucí prodeje v Strojimportu.

Vystudoval Technickou Univerzitu v Košicích, absolvoval řadu odborných školení, seminářů a kurzů - časového managementu, vývoje maloobchodních bankovních projektů, podnikového vedení, prezentačních schopností, vyjednávacích schopností, manažerský seminář, pokročilý kurz práva pro vedoucí pracovníky, atd. Hovoří česky, slovensky, anglicky, rusky a maďarsky.


František Palic

František Palic Po absolvování studií na Univerzitě Karlově pracoval v ekonomickém oddělení společnosti Strojexport. Později se stal jejím obchodním ředitelem. Od roku 1996 je společníkem a generálním ředitelem společnosti Strojexport PTA, založené za účelem podpory českých firem a jejích produktů v zahraničí a poskytování podobných služeb pro zahraniční firmy v jejích začátcích v ČR.

Jako člen poradního týmu MPO se specializoval na poskytování smluvních a ekonomických analýz vládních projektů. Posléze na Ministerstvu působil jako projekt manager. Jako člen speciálního týmu se zaměřením na podporu investičních projektů v Greater Mekon regionu se zúčastnil Světového ekonomického fóra. Je členem a viceprezidentem Česko-Arabské obchodní komory.

Jeho nejcennější zkušenosti jsou především z oblasti jednání s vládními a municipálními autoritami, z oblasti analýz a zprostředkování kontraktů s firmami aktivními v zahraničním obchodě, přijímání nových projektů, investičních příležitostí, analýz obchodních dokumentů, nabídek, projekt managementu a z oblasti poskytování bankovních záruk na základě širokých zkušeností s businessem v střední a ve východní Evropě.