Fúze a akvizice

Strukturujeme a řídíme klientské projekty transakčního charakteru, a to včetně vyhledávání a výběru vhodných subjektů za účelem akvizice, fúze nebo prodeje společnosti. Jedná se vždy o komplexní projekt, v němž úzce spolupracujeme jak s klientem, tak s právními experty. Cílem těchto projektů je efektivně realizovat transakci za co nejvýhodnějších podmínek pro klienta. Odstraňujeme informační asymetrii mezi oběma stranami.

20+ let s vámi

Poradenství při prodeji

  • Zanalyzujeme stav Vaší společnosti a vytvoříme ohodnocení s ohledem na její očekávaný budoucí vývoj.
  • Prověříme možné oblasti ke zlepšení a navrhneme řešení, která povedou ke zvýšení hodnoty prodávaného subjektu.
  • Aktivně vyhledáme vhodné investory, představíme jim firmu a podrobně jim vysvětlíme všechny náležitosti.
  • Zhodnotíme zájem jednotlivých investorů a naplánujeme vhodnou prodejní strategii a načasování transakce.
  • Zaštítíme veškeré jednání a konečné uzavření dohody. Koordinujeme právní poradce.

Jsme Vám  k dispozici po celou dobu jednání i samotné transakce. Díky naším zkušenostem Vás hladce provedeme jednotlivými kroky až k úspěšnému vypořádání transakce.

Poradenství při koupi

  • Společně s Vámi prodiskutujeme Vaše možnosti a požadavky.
  • Na jejich základě poté zanalyzujeme trh a vybereme vhodné společnosti. Tyto následně diskrétně kontaktujeme.
  • Na základě hloubkové analýzy připravíme ocenění cílové společnosti a navrhneme strategii nabídky.
  • Zpracujeme možnosti financování akvizice a navrhneme případné využití úvěru.
  • Povedeme jednání a zabezpečíme bezproblémový průběh celé transakce.

Naším cílem u každé transakce je maximalizovat budoucí výnosy a minimalizovat náklady. Ve všech fázích procesu zastupujeme Vaše zájmy až ke zdárnému vypořádání transakce.