Restrukturalizace

Restrukturalizace je proces interakce mezi bankou jako věřitelem, společností jako dlužníkem a restrukturalizačním týmem jako hnacím motorem restrukturalizace podniku. VICF poskytuje věřiteli své zkušenosti a také relativní nezávislost a nestrannost při řešení problémů, do kterých se podnik dostal. Do týmu dále patří přizvaní experti z oboru, zástupci podniku pro lepší formální i neformální pochopení vazeb ve společnosti a využití jejich manažerského potenciálu. Dále jde o reprezentanty banky, kteří tvoří dohled nad celou situací, nebo se na restrukturalizaci i aktivně podílejí. Cílem restrukturalizace je splacení dluhů z provozního cash flow a příprava společnosti na prodej nebo další růst.

20+ let s vámi