Valuace

Při koupi nebo prodeji společností je jejich valuace jedním z důležitých témat. Pro ocenění neexistuje pevný vzorec a ke každé společnosti je tak třeba přistupovat individuálně. Diskutována jsou otázky budoucího užitku pro konkrétního potenciálního zájemce a možných vzájemných synergií. Ve VICF proto stanovujeme tržní hodnotu společností nebo jejich částí.

20+ let s vámi

Potřebujete-li zjistit tržní hodnotu společnosti, neváhejte se na nás obrátit. Sestavíme zkušený tým odborníků, který se bude postupně věnovat všem jednotlivým aspektům procesu. Získána hodnota podniku je závislá na účelu oceňování a subjektu, z jehož hlediska na ocenění nahlížíme. Na základě Vašich požadavků zvolíme jednu z metod, která je postavena na jednom ze tří základních pilířů:

  • Analýza a diskontování budoucích peněžních toků
  • Analýza aktuální situace na trhu a tržní srovnání
  • Ocenění podnikového majetku.

Při oceňování vždy hledíme na aktuální i budoucí ekonomickou situaci podniku. Expertní studii zpracováváme s objektivním nadhledem a svým klientům zaručujeme absolutní diskrétnost. Využíváme mezinárodní standardy, které jsou vhodné pro podniky všech velikostí a mají platnost kdekoliv na světě.