Venture capital / Fundraising

Nebojíme se investovat do začínajících start-upů se zajímavou myšlenkou a inovativních společností, které chtějí ve svém okolí vyvolat změnu. Chápeme, že dobrý nápad potřebuje pro růst dostatečnou dobu. Nemusíte se tak spoléhat pouze na vlastní zdroje nebo svazující bankovní úvěr. Jedním z cílů naší společnosti je přinášet rozvoj a inovace v oblasti podnikání. Proto se zaměřujeme na venture kapitál.

20+ let s vámi

Venture capital

  • Nejsme "jen" poradci, jsme nadšenci do technologií a nových výzev, v řadě případů investujeme do nadějných projektů vlastní finanční prostředky.
  • Neposkytujeme jen peníze, projektům dáváme samy sebe, desítky let praktických zkušeností a portfolio dlouhodobě budovaných kontaktů.
  • Z pravidla investujeme společně s našimi dlouhodobými přáteli a bývalými klienti z různých oborů, a tím dále rozšiřujeme přidanou hodnotu pro začínající podnikatele.
  • Pomáháme odladit business model nových služeb, finanční projekce a strategii lidských zdrojů.  
  • Současně však ctíme samostatnost a hlavní slovo zakladatelů, pomůžeme, poradíme, mentorujeme, ale neřídíme.

Fundraising

  • Disponujeme kontakty na celou řadu angel investorů, stejně jako lokálních i mezinárodních venture capital fondů.
  • Pomůžeme Vám odladit úvodní informační dokumentaci a finanční část business plánu.
  • Vytipujeme vhodné potenciální investory a těm Váš projekt a možnost investovat do něj představíme.
  • V průběhu celého procesu jsme na Vaší straně a společně s Vámi ladíme vhodný postup ve vztahu k dalším krokům.
  • Cílíme na maximalizaci valuace Vaší společnosti a nastavení fér podmínek pro Vás a investory.