VICF Benefit

Radost žít…

VICF Benefit VICF Benefit podporuje prostřednictvím drobných grantů organizace a jednotlivce, kterým záleží na tom, v jaké společnosti žijí a kteří aktivně pracují na její změně.

V minulosti jsme podpořili například:

  • Českou pobočku Transparency International, organizaci podporující větší transparentnost ve veřejném životě a podnikání.
  • Českou pobočku Amnesty International, organizaci podporující svobodu projevu a pohybu v zemích, jejíž obyvatelé jsou stále trápeni politiky kteří se jim snaží diktovat, co je pro ně nejlepší.
  • Komunitní centrum pro děti a maminky na Kampě, organizaci snažící se zabránit převzetí prostoru, kde si děti a maminky mohou hrát, nemovitostními developery.

V budoucnu plánujeme podporovat talentované středoškoláky se zájmem o matematiku a fyziku.

Máte zajímavý návrh pro naši nadaci?

Napište stručně, co a proč chcete u Vás změnit, jak Vám mohou naše prostředky pomoci a kdo, spolu s Vámi se na změně bude podílet. Tyto informace zašlete, prosím, na následující emailovou adresu: mix@*REMOVE+THIS*vi.cz